Dokładnie w 6 rocznicę śmierci Ks. prof. Janusza Tarnowskiego tj. 23.10.2018 zostanie zorganizowana I Ogólnopolska Konferencja pn.: "Ryby i dzieci głosu nie mają? Humanistyczne wyzwanie pedagogiki dialogu ks. Janusza Tarnowskiego w praktyce i nie tylko" Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3.

Ramowy program:

godz. 12.00      - Rozpoczęcie i wprowadzenie w założenia pedagogiki Ks. Janusza Tarnowskiego.

                        - Dyskusje dialogowe w panelu:

                          a) podejście dialogowe w kościele i w edukacji

                          b) podejście dialogowe w życiu codziennym i przestrzeni publicznej

                        - Przerwa kawowa.

                        - Dyskusje dialogowe w podgrupach.

                        - Przerwa obiadowa.

                        - Podsumowanie.

ok.godz. 17.00 - Zakończenie

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji po wcześniejszej rejestracji potrzebnej do sprawnej organizacji wydarzenia.

Wierzymy, że dialogowy sposób ale i tematyka dotykająca praktycznie każdego elementu naszego życia to istotne kwestie, nad którymi warto się pochylić.

 Przyjmowanie zgłoszeń poprzez formularz zostaje wydłużone do 18.10.2018 r.

Formularz rejestracyjny: http://fundacjasad.pl/index.php/konferencja-23-10-2018/formularz

 

REGULAMIN KONFERENCJI

Organizatorami Konferencji są: Fundacja "Szacunek Autentyczność Dialog", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Pedagogiki oraz Instytut Tutoringu Szkolnego z siedzibą we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się w dniu 23.10.2018 w Warszawie na UKSW ul. Wójcickiego 1/3

W ramach konferencji odbędą się sesje panelowe.

Po zakończeniu konferencji Organizatorzy zamierzają wydać recenzowaną publikację, zawierającą wybrane fragmenty wypowiedzi i zdjęcia uczestników, a autorzy wypowiedzi wyrażają zgodę na przeniesienie nieodpłatnie autorskich praw do publikacji.

Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji. Każdy uczestnik konferencji ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Fundacja "SAD".

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją Konferencji.

Copyright © Fundacja S.A.D.